משכנתאות – סרטון טיפים מספר חמש

סרטון טיפים חמישי בסדרה של חמישה סרטונים הכוללים עצות לאנשים שנקלעו לפיגורים בהחזרי ההלוואה (משכנתא) – סרטון זה מתמקד באותם מקרים שניתן צו סופי לפינוי מדירת המגורים – גם במקרה קשה זה יש לבני המשפחה זכות לדיור חלוף – דירת מגורים התואמת את צרכי המשפחה לתקופה של כשמונה עשר חודשים ובנסיבות מסוימות גם לתקופה ארוכה יותר

Scroll to Top