פשיטת רגל/הסדרי נושים

חייב שאינו יכול לפרוע את מלוא החובות יכול לפעול במספר דרכים:

האחד,     איחוד תיקים בהוצאה לפועל בתנאים מסוימים ניתן לסיים הליך זה בהפטר כולל מהחובות

השני,      הליך פשיטת רגל  יזום על ידי החייב או על ידי אחד הנושים, בסיום הליך זה זוכה החייב בהפטר מחובותיו;

השלישי,  הסדר נושים בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרג, בסיום הליך זה זוכה החייב בהפטר מחובותיו.

איחוד תיקים

איחוד תיקים הינו הליך משפטי הננקט בלשכת ההוצאה לפועל ואשר תכליתו ביטול הפעלת לחץ על ידי כל נושה (בעל חוב) בנפרד וקביעת צו תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב.  לעתים לאדם קיימים מספר תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, כל נושה פועל באופן עצמאי לגביית החוב, והחייב נתון לחצים מצד כל אחד מהנושים (בעלי חוב) בנפרד. במקרה כזה עליו לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש ממנו לקבוע צו תשלומים אחיד בהתאם ליכולתו הכלכלית. כדי שרשם ההוצאה לפועל יוכל לקבוע את יכולת ההחזר של החייב, נדרש החייב לפרט את ההכנסות והוצאות השוטפות - שלו ושל בני ביתו. רשם ההוצאה לפועל יאחד את כל התיקים התלויים כנגד החייב (למעט: תיקי מזונות, תיקי משכנתא) ויקבע צו תשלומים חודשי התואם את יכולת ההחזר של החייב.

לאחר איחוד התיקים וכל עוד החייב משלם את צו התשלומים שנקבע לו - בעלי החוב אינם רשאים לפעול בנפרד לגביית החוב.

חשוב לדעת:

איחוד תיקים אינו מבטל את צבירת ריבית הפיגורים הדרקונית הנגבית בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל.

איחוד תיקים אינו מונע מבעלי החוב להגיש בקשה למכירת דירת המגורים או נכסים אחרים המצויים בבעלות החייב. רשם ההוצאה לפועל ישקול האם יש הצדקה לכך.

בתנאים מסוימים (היקף חובות אינו עולה על 800 אלף ₪ ואי קיומם של נכסים בבעלות החייב) ניתן לבקש הפטר מהחוב ללא צורך בנקיטת הליכי פשיטת רגל.

 פשיטת רגל

פשיטת רגל הוא הליך משפטי בו נוקט אדם פרטי (או נושה שלו) כאשר היקף חובותיו עולה על היקף נכסיו. במסגרת הליך פשיטת רגל מכנסים (מרכזים) את כל נכסיו של החייב. הנכסים נמכרים לצד שלישי ותמורתם מחולקת באופן שוויוני ובהתאם לסדר העדיפות הקבוע בדין, בין הנושים של החייב. בתום ההליך פשיטת הרגל החייב מופטר מכל חובותיו ורשאי לפתוח דף כלכלי חדש.

הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודה

הסדר נושים הוא הליך משפטי בו נוקט אדם פרטי (או נושה שלו) בניסיון להימנע מהליכי פשיטת רגל. הליך זה מאפשר לחייב להציע לנושיו (בעלי החוב) הסדר חוב על פיו ישלם לכל הפחות 30% מקרן החוב המשוערכת. עם הגשת ההצעה יינתן צו עיכוב הליכים עד לדיון בהצעה להסדר. בתקופת הביניים החייב יגייס את הסכמת הנושים להסדר המוצע. ברור מאליו כי הסדר החוב המוצע צריך להיות אטרקטיבי לבעלי החוב אחרת לא יצליח לקבל את הסכמתם. לאישור הסדר החוב יש לקבל תמיכה של לפחות 50% מהנושים והסכמת 75% מהנושים המייצגים את סכום הנשייה.   

סיכום

לכל אחד מההליכים יש יתרונות וחסרונות - טרם בחירת ההליך המתאים רצוי להיוועץ במומחה.