משכנתאות/ערבויות

קבלת הודעת אזהרה המודיעה על כוונת הבנק לפנותך מדירת המגורים?

קבלת צו פינוי היא אירוע טראומטי . אדם המקבל צו פינוי חש שהשמים נופלים עליו. כל עולמו חרב. דירת המגורים עליה עמל כל חייו עומדת להילקח ממנו. היכן יגור? היכן תגור משפחתו?

דעו לכם כי דווקא ברגעים הקשים, הנוראיים, הנכם נדרשים לפעול במהירות, ביעילות, ולא להתייאש.

פנייה לעורך דין של הבנק למשכנתאות היא טעות חמורה!
לעורך דין של הבנק קיים אינטרס כלכלי ברור למכור את דירת המגורים שלכם?
שכר טרחתו מחושב משוויה של דירת המגורים ויכול להגיע ל-10% משוויה של הדירה.

דרך הפעולה המומלצת היא פניה לעורך דין אשר ייצג אתכם וידאג לאינטרסים שלכם.

טיפול נכון יכול לעצור את ההליך ולחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים.

מה צריך לדעת על פינוי מדירת מגורים?
1. ניתן לפתוח בהליכי מימוש רק לאחר שנצברו ששה חודשים של פיגור בהחזרי ההלוואה.
2. תיק ההוצאה לפועל יפתח אך ורק בגין החוב בפיגור.
3. יש לכם 20 ימים להודיע לרשם ההוצאה לפועל על כוונתכם לפרוע את החוב בפיגור או על רצונכם למכור את דירת המגורים בעצמכם.
פירעון החוב בפיגור אינו חייב להיות בסכום אחד – ניתן לשלם 50% מהחוב בפיגור מידית והיתרה בתשלומים.
4. שימו לב מכירה עצמית של דירת המגורים או עצירת ההליכים באמצעות פירעון החוב בפיגור היא זכות המוקנית לכם בחוק – נצלו אותה. אינכם זקוקים לטובות מעורך-דין המייצג את הבנק למשכנתאות.
5. אם אינכם יכולים לשלם את החזרי ההלוואה (משכנתה) ואינכם מצליחים לפרוע את החוב בפיגור – כדאי לשקול את האפשרות למכור את דירת המגורים בעצמכם. מכר עצמי של דירת המגורים היא זכות המוקנית לכם בדין – ולעתים זו זכות עדיפה וזולה יותר. מכר עצמי של דירת המגורים יחסוך לכם עשרות ואף מאות אלפי ₪.
6. זכות לדיור חלוף – לא ניתן להוציא צו פינוי מבלי שנבחנה זכאותם של הלווים לדיור חלוף. רשם הוצאה לפועל נדרש לזמן את הלווים טרם הוצאה צו הפינוי ולבחון את זכאותם לדיור חלוף ואת האפשרות למנות להם עורך דין מהסיוע המשפטי. למרבה הצער רשמים רבים אינם נוהגים לקיים את הוראות הדין – והלווים אינם מודעים לזכות זו.
7. זכות פידיון – לחייב או למי שעלול להיפגע ממכירת דירת המגורים יש זכות לפדות את דירת המגורים. זכות לפידיון תעשה בגובה החוב (בתוספת הוצאות משפטיות) או בגובה הסכום המוצע על ידי הרוכש שזכה.

דגשים נוספים בנוגע להלוואות המובטחות בדירת מגורים (משכנתא)
1. בעבר נהגו הבנקים לחייב את הלווים ללא החלטה של סמכות שיפוטית (בית משפט או רשם הוצאה לפועל) – פעולה זו אסורה ויש לדרוש את ביטול. חיוב בהוצאה משפטית של 1,000 ₪ בשנות התשעים הינה בעלת ערך כספי של אלפי שקלים היום מאחר ומתווספת לה ריבית פיגורים דרקונית.
2. במקרים רבים חלק מסכום ההלוואה מקורו במענק שניתן ללווים, יש לוודא שבהתחשבנות הסופית מופחת המענק מיתרת החוב שמועברת לבנק למשכנתאות.
3. עד לחודש יוני 2002 נהגו בנקים למשכנתאות לחייב את הלווים בריבית פיגורים העולה על ריבית הפיגורים המותרת בדין – ככל שמדובר בסכומים גדולים ניתן לדרוש חישוב מחדש של יתרת החוב.
4. רצוי לעקוב מקרוב אחר הליכי המכר של דירת המגורים – מעקב מקרוב ומעורבות בהליכי המכר עשויה אף היא לחסוך סכומים גדולים:
• לבדוק את השמאות שבוצעה על ידי הבנק, ככל שמדובר בשמאות נמוכה להציג שמאות עצמאית מטעמכם.
• להשתתף בהתמחרות ולהבטיח שההליך יתנהל בהתאם לדין ולהבטיח שהזוכה שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר יזכה בדירת המגורים.
• לממש את זכותו לפידיון דירת המגורים.
• לבדוק את ההתחשבנות הסופית שעורך כונס הנכסים.


לסרטונים בנושא לחץ כאן


לסיפורי תיקים – לחץ כאן


מהתקשורת – לחץ כאן